• Info finanţări
 • Competiţie de proiecte în sectorul cultural şi creativ

 • Măsură lansată pentru încurajarea şi stimularea dezvoltării IMM-urilor – Comerţ 2013

Servicii
PENCRAFT oferă servicii calitative de consultanţă în afaceri şi managementul de proiect, sprijinind creşterea competitivităţii mediului de afaceri regional şi îmbunătăţirea performanţelor instituţiilor publice referitoare la creşterea nivelului de trai şi la dezvoltarea societăţii.
 
Arii de expertiză:
 • Dezvoltare rurală;
 • Dezvoltare agricolă: ferme zootehnice, piscicole, pomicole, cerealiere;
 • Dezvoltarea mediului de afaceri: echipamente şi tehnologii, hale de producţie;
 • Educaţie şi cultură;
 • Infrastructură rutieră, tehnico-edilitară;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 • Mediu;
 • Procesare alimentară;
 • Turism.