Analize si studii

PENCRAFT întocmeşte studii şi analize specifice proiectelor de investiţii:

  • managementul riscurilor;
  • analiza costurilor investiţionale;
  • studii de fezabilitate;
  • studii de piaţă;
  • planuri de afaceri.

O coordonare bună a unei afaceri presupune nu doar intuiţie, ci şi date concrete. De aceea, este necesar ca, în anumite momente – mai ales atunci când se prevăd investiţii – să se apeleze la analize de specialitate. Un bun manager trebuie să aibă întotdeauna în vedere paleta de riscuri la care se supune şi modalităţile de întoarcere a acestora către rezultate efective în folosul său. Totodată, este absolut necesar ca, înainte de a investi, să se întocmească un plan, să se cerceteze piaţa şi gradul de fezabilitate, cu o raportare continuă la costurile identificate.