Consultanta achizitii publice

Experienţa echipei noastre în oferirea de consultanţă în achiziţii publice este reflectată de numeroasele proiecte în care ne-am implicat. Serviciile noastre  de consultanţă în achiziţii publice sunt dedicate atât autorităţilor publice, cât şi operatorilor economici.

Consultanţă în achiziţii publice pentru autorităţi publice

PENCRAFT oferă gama completă de servicii de consultanţă în achiziţii publice:

  • întocmire/reactualizare Program anual al achiziţiilor publice;
  • supravegherea legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică;
  • asigurarea formalităţilor de publicitate prin intermediul SEAP;
  • întocmirea dosarului achiziţiei publice;
  • asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiilor necesare în cazul eventualelor contestaţii;
  • întocmirea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior.

Consultanţă în achiziţii publice pentru operatori economici

PENCRAFT vă poate asigura pregătirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii publice realizate prin SEAP:

  • asistenţă la întocmirea documentaţiei solicitate pentru participarea la procedura de achiziţie publică;
  • asistenţă la elaborarea ofertei tehnice şi financiare conform cerinţelor autorităţilor contractante.