Elaborare de proiect

Pe baza ideii dumneavoastră de afacere, vom cerceta sursele de finanţare din fonduri europene nerambursabile, în vederea selectării variantei optime, astfel încât dumneavoastră să beneficiaţi de o sumă nerambursabilă cât mai ridicată şi să vă bucuraţi de cât mai multe avantaje privind cheltuielile eligibile din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul acestei activităţi, vom avea în vedere:

  • identificarea surselor de finanţare accesibile din fonduri europene nerambursabile;
  • verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate;
  • stabilirea ideii de proiect şi a programului cu fonduri europene nerambursabile;
  • realizarea şi pregătirea documentaţiei pentru depunere;
  • verificarea şi depunerea documentaţiei de finanţare.

După finalizarea dosarului şi în urma verificării conformităţii acestuia, documentaţia va fi depusă la organismele finanţatoare, aşteptând evaluarea proiectelor şi obţinerea aprobării fonduri europene nerambursabile.