Info-finantari1
Identifică oportunităţi
18-07-2013

Competiţie de proiecte în sectorul cultural şi creativ

“@diversitate: “Idei inovatoare în sectorul cultural şi creativ din Europa”, ediţia 2013 este o competiţie între ideile noi din industria culturală europeană.  Vor fi premiate ideile prin care se va pune în evidenţă utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (TIC) pentru crearea, facilitarea accesului, diseminarea şi/sau finanţarea produselor culturale.  Candidaţii eligibili pentru finanţare pot fi din următoarele sectoare: patrimoniu cultural, opere audiovizuale, artele scenei, creaţie şi expunere de obiecte de artă, publicare.

Proiectele pot fi depuse până la data de 19 august a.c.

Sursa: www.at-diversity.eu

18-07-2013

Măsură lansată pentru încurajarea şi stimularea dezvoltării IMM-urilor – Comerţ 2013

Ministerul Economiei a lansat “Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Comerţ 2013“, cu apelul deschis începând cu data de 15-07-2013. Programul îşi propune să sprijine promovarea produselor şi servicilor pe piaţă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.  Ajutorul de stat se va acorda după cum urmează: maxim 80% pentru microîntreprinderi, maxim 70% pentru întreprinderi mici şi maxim 60% pentru întreprinderi mijlocii – din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate.

Sursa: www.aippimm.ro

18-07-2013

Finanţare pentru proiecte de responsabilitate socială

Junior Chamber International, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, şi Institutul pentru Politici Sociale au lansat un apel pentru propuneri de proiecte în cadrul concursului naţional “Acţionăm Responsabil! – competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială”. Apelul este deschis până pe 31 iulie, iar solicitanţii eligibili sunt: sindicatele, patronatele, ONG-urile, asociaţiile de IMM-uri, comitetele sectoriale şi camerele de comerţ. Domeniile de interes sunt:

  1. Respectarea şi promovarea drepturilor omului şi practici în domeniul relaţiilor de muncă;
  2. Protecţia mediului;
  3. Practici corecte de operare;
  4. Protecţia consumatorului;
  5. Implicarea şi dezvoltarea comunităţii;
  6. Promovarea responsabilităţii sociale în companii.
    Sursa: www.actionamresponsabil.ro