Info-finantari1
Identifică oportunităţi
17-07-2013

Finanţare de la Raiffeisen pentru proiecte de responsabilitate socială

În perioada 15 iulie – 30 septembrie, pot fi depuse propuneri de proiecte mici şi mijlocii pentru obţinerea grantului “Raiffeisen comunităţi”, ediţia 2013. Depunerea proiectelor va avea loc în 3 etape: etapa I (15 iulie -2 august), etapa a II-a (19 august -6 septembrie) şi etapa a III-a (9-30 septembrie). Domeniile vizate sunt: educaţie financiară/antreprenorială, sport, protecţia mediului, sănătate şi servicii sociale. Solicitanţii eligibili sunt ONG-urile (fundaţii, asociaţii, federaţii), şcolile şi spitalele, cu un accent mai mare pus pe  asociaţii sau fundaţii.

Sursa: www.raiffeisen.ro

16-07-2013

Apel de proiecte pentru grupurile vulnerabile în august, prin POSDRU

În perioada 01 august – 16 august a.c., OI POSDRU Bucureşti-Ilfov va avea deschis apelul pentru propunerea de proiecte de tip strategic prin DMI 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Sursa: www.fseromania.ro

16-07-2013

Susţinerea întreprinderilor sociale pentru incluziunea romilor

Fundaţia SOROS a lansat o competiţie de proiecte pentru întreprinderile sociale înfiinţate printr-o finanţare de la Fondul Social European. Pentru eligibilitate, acestea trebuie să îndeplinească una dintre cerinţele: activităţile desfăşurate de întreprindere să deservească comunităţi în care locuiesc persoane de etnie romă/întreprinderea are minim un angajat de etnie romă/dintre membrii asociatori sau fondatori, cel puţin unul să fie de etnie romă.

Propunerile de proiecte pot fi depuse până la data limită: 31.07.2013.

Sursa: www.soros.ro