Info-finantari1
Calendar Lansări programe

În derulare

Măsura/Operaţiunea/ApelulTermen Depunere
Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
"Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Comerţ 2013"
"Raiffeisen comunităţi", ediţia 2013
Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2013: Programul transversal (Activitatea cheie 1 – vizite de studiu)
POR 2007-2013, DMI 1.2 - Spijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe
POR, Axa IV, 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală (autorităţi publice şi operatori economici)
POS T: AP 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara Axelor prioritare TEN-T"
PNDR, Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare
FP7-SME-2013: Cercetare în folosul IMM-urilor
Programul de asistenţă nerambursabilă germană 2011-2013: Cooperare pentru formare
PNDR, Măsura 41 - “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”
Programul Tineret în Acţiune 2007-2013 (autorităţi publice şi agenţi economici) Acţiunea 1 – Tineret pentru Europa Acţiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat Acţiunea 3 – Tineretul în lume Acţiunea 4 – Sisteme de sprijin pentru tineret Acţiunea 5 – Sprijin pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului
Programul "Fondul pentru ONG"
Programul de asistenţă nerambursabilă germană 2011-2013: Cooperare pentru Bună Guvernare
Granturi pentru ONG-urile de tineret oferite de European Youth Foundation
Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ
Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"
Programul naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Programul M. Kogălniceanu pentru IMM-uri
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă instituită prin H.G. nr. 797/2012
Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile instituită prin H.G. nr. 1680/2008

Lansări viitoare

Măsura/Operaţiunea/ApelulDată LansareTermen Depunere
POSCCE, Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere
Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri
POSDRU, proiecte de tip strategic nr.165 DMI 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” - Regiunea Bucureşti-Ilfov