Management de proiect

Prin prisma experienţei noastre, vă vom asista în toate activităţile de implementare a unui proiect de investiţii, oferindu-vă consultanţă în management şi având grijă ca întregul demers să respecte prevederile finanţării, încadrându-se în bugetul stabilit şi graficul de timp prevăzut.

Implementarea proiectului cu ajutorul echipei noastre care asigură consultanţă în management presupune:

  • asistenţă în semnarea contractului cu autoritatea finanţatoare;
  • asistenţă în organizarea procedurilor de achiziţii publice;
  • întocmirea documentaţiei solicitate de Organismele Intermediare;
  • monitorizarea şi evaluarea specifică a proiectelor de investiţii;
  • asistenţă tehnică şi consultanţă în managementul financiar al proiectului.

Echipa noastră de consultanţă în management este disponibilă continuu ca un punct de ajutor şi ca responsabil de monitorizare, supervizând realizarea task-urilor conform cu planul prestabilit, implicându-se în orice problemă, înaintând soluţii rapide şi eficiente, identificând sursele pentru rezolvarea fiecărei activităţi prevăzute în planificare şi asigurând consultanţă în management de la începerea şi până la finalizarea proiectului.