Proiecte1
Portofoliu

Denumire client

Denumire serviciu

R.A. Aeroportul Iaşi

Titlu Proiect: „Dezvoltarea și modernizare Aeroport Internațional IAȘI – Extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modulul 1 – etapa intermediară – pista 2400m”
Program de finanţare: POST 2007 – 2013, Axa 2, D.M.I 2.4
Valoare proiect: 177.822.066 Lei inclusiv TVA
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

R.A. Aeroportul Iaşi

 Titlu Proiect: „Dezvoltarea și modernizare Aeroport Internațional IAȘI – Extras din SF în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul 1 – etapa intermediară – pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal pasageri”
Program de finanţare: POST 2007 – 2013, Axa 2, D.M.I 2.4
Valoare proiect: 9.624.296 Lei
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

R.A. Aeroportul Iaşi

Titlu Proiect: „Dezvoltarea și modernizare Aeroport Internațional IAȘI – Terminal 3”
Program de finanţare: POST 2007 – 2013, Axa 2, D.M.I 2.4
Valoare proiect: 36.963.524 Lei
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

Oraşul Comăneşti, Bacău

Titlu Proiect: „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului orășenesc „Ioan Lascăr” din orașul Comănești, județul Bacău”
Program de finanţare: POR 2007-2013, Axa 3, D.M.I. 3.1
Valoare proiect: 20.645.062 Lei
Valoare eligibilă proiect: 16.498.650 Lei
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

Orașul Flămânzi, Botoșani

Titlu Proiect: „Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcţională a spaţiului didactic aparţinând Grupului Şcolar Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşterii calităţii actului educaţional”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.4
Valoare proiect: 878.478,10 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 691.888,61 Euro.
Servicii oferite: Elaborare și implementare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare. În curs de implementare.

Orașul Hîrlău, Iași

Titlu Proiect: „Și eu vreau la școală! – Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est și Nord-Vest, punându-se accent pe populația romă”
Program de finanţare: POSDRU, Axa 2
Valoare proiect: 5.938.322 Lei
Valoare eligibilă proiect: 5.938.322 Lei
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

Comuna Solești, Vaslui

Titlu Proiect: „Să ne pregătim să oferim servicii publice de calitate în sprijinul cetățeanului”
Program de finanţare: PODCA, Axa 1, D.M.I. 1.3
Valoare proiect: 672.272,73 Lei
Valoare eligibilă proiect: 672.272,73 Lei
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

Comuna Solești, Vaslui

Titlu Proiect: „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc-Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și Muzeului Blesciunov”
Program de finanţare: Programul Operaţional Comun “România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
Valoare proiect: 2.498.739,63 Euro
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

Comuna Doljești, Neamț

Titlu Proiect: „Înfiinţare spaţiu public de recreere în satele Buruieneşti și Rotunda, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ”
Program de finanţare: FEADR, M413-322
Valoare proiect: 586.417 Lei
Valoare eligibilă proiect: 459.361 Lei
Servicii oferite: Elaborare și implementare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare. În curs de implementare.

Comuna Bicazu Ardelean, Neamț

Titlu Proiect: „Înfiinţare teren de sport multifuncțional în Comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”
Program de finanţare: FEADR, M413-322
Valoare proiect: 273.979 Lei
Valoare eligibilă proiect:273.979 Lei
Servicii oferite: Elaborare și implementare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare. În curs de implementare.

 

Orașul Liteni, Suceava

 

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Orașului Liteni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Zorleni, Județul Vaslui

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Zorleni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Săvinești, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Săvinești pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Zănești, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Zănești pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Secuieni, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Secuieni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Pâncești, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Pâncești pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Moldoveni, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Moldoveni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Mihălășeni, Județul Botoșani

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Mihălășeni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Gorbănești, Județul Botoșani

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Gorbănești pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Fălciu, Județul Vaslui

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Fălciu pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Alexandru cel Bun, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Alexandru cel Bun pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Poiana Teiului, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Poiana Teiului pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Orașul Liteni, Județul Suceava

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Orașului Liteni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: În curs de elaborare.

Comuna Dobârceni, Județul Botoșani

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Dobârceni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Oniceni, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Oniceni pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Piatra Șoimului, Județul Neamț

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Piatra Șoimului pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Oraşul Comăneşti, judeţul Bacău

Titlu proiect: „Centrul de Agrement Trotuş“
Program de finanţare: POR 2007-2013, Axa 5, D.M.I. 5.2
Valoare proiect: 20.411.564,48 lei
Valoare eligibilă proiect: 18.885.904,32 lei
Servicii oferite: Elaborare și implementare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare, în curs de implementare.

Oraşul Bicaz, Neamţ

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Oraşului Bicaz pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Găgeşti, Vaslui

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Găgeşti pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Ţibăneşti, Iaşi

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Comunei Ţibăneşti pentru perioada 2014 – 2020
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Consiliul Judeţean Neamţ

Titlu proiect: “Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii Vest din judeţul Neamţ”
Program de finanţare: POS CCE, Axa 3, D.M.I. 2, Op. 1
Valoare proiect: 6.734.605 lei
Valoare eligibilă proiect: 6.734.605 lei
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu proiect: Elaborat, aprobat la finanțare.

Comuna Bicazu Ardelean, Neamţ

Titlu Proiect: „Înfiinţare parc de joacă pentru copii în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ“
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 22.317 Euro
Valoare eligibilă proiect: 18.000 Euro
Servicii oferite: Elaborare și implementare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare, în curs de implementare.

Comuna Tazlău, Neamţ

Titlu proiect: „Modernizare drumuri vicinale în satul Tazlău, com. Tazlău, jud. Neamţ, modernizare cămin cultural Tazlău, renovare sediu primăria Tazlău – corp B (cămin cultural vechi), promovarea moştenirii culturale prin sprijinirea desfăşurării în bune condiţii a festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă, desfiinţare clădire veche şi construire clădire nouă – grădiniţă de copii şi achiziţia utilaje de întreţinere drumuri şi deszăpezire în comuna Tazlău, judeţul Neamţ”
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.569.317 Euro
Valoare eligibilă proiect: 2.054.786 Euro
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC CAMPIOSERV POINT SRL

Titlu proiect: „Modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei agricole deţinute de SC CAMPIOSERV POINT SRL, din judeţul Botoşani”
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Valoare proiect: 1.363.273 Euro
Valoare eligibilă proiect: 1.100.000 Euro
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare, în curs de implementare.

SC CAMPIOSERV INDUSTRY SRL, Albeşti, Botoşani

Titlu Proiect: „înfiinţare fabrică şi achiziţie utilaje şi echipamente pentru producere peleţi, în comuna Albeşti, judeţul Botoşani ”
Program de finanţare: FEADR, măsura 312
Valoare proiect: 291.252 Euro
Valoare eligibilă proiect: 235.000 Euro
Servicii oferite: Elaborare.
Stadiu proiect: Elaborat.

Oraşul Comăneşti, Bacău

Titlu Proiect: „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului
Comăneşti, cu următoarele proiecte: Lot 1 Reabilitare reţele de
străzi urbane, trotuare şi iluminat public; Lot 2 Reabilitarea şi
modernizarea Centrului de tineret; Lot 3 Reabilitarea şi
modernizarea clădirii Centrul 5“.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa IV, D.M.I. 1.1.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: În curs de implementare.

SC GASTROMEDICA SRL, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţie de echipamente şi aparatură pentru cabinet medical”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa IV, D.M.I. 4.3.
Valoare proiect: 242.537,12 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 195.594,45 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC CAMPIOSERV AGRO COMPANY SRL, comuna Albeşti, judeţul Botoşani

Titlu proiect: „Înfiinţare şi dotare tehnologică fabrică de peleţi, în comuna Albeşti, judeţul Botoşani”. Program de finanţare: FEADR, Măsura 312.Valoare proiect: 291.252 Euro.Valoare eligibilă proiect: 235.000 Euro.Servicii oferite: Elaborare proiect.Stadiu proiect: Elaborat.

SC D’AVANZO CIREŞE SRL, sat Cîrjoaia, comuna Cotnari, judeţul Iaşi

Titlu proiect: “Înfiinţare şi dotare tehnologică unitate de procesat fructe, în comuna Scobinţi, judeţ Iaşi”. Program de finanţare: FEADR, Măsura 123. Valoare proiect: 2.221.329 Euro. Valoare eligibilă proiect: 1.792.401 Euro. Servicii oferite: Elaborare proiect. Stadiu proiect: Elaborat.

APINTILIOAIEI MIRCEA IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, Comuna Dobreni,Neamţ

Titlu Proiect: „Construire pensiune turistică în comuna Dobreni, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 313.
Valoare proiect: 494.125 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 392.545 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Oşeşti, Vaslui

Titlu Proiect:  „Înfiinţare reţea de apă şi canalizare, asfaltare drumuri şi conservarea moştenirii culturale în comuna Oşeşti, judeţul Vaslui”.
Program de finanţare: FEADR,  Măsura 322
Valoare proiect: 3.090.165 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.495.963 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

AIOANE MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, comuna Gârcina, judeţul Neamţ

Titlu Proiect: „Finalizare şi punere în funcţiune pensiune turistică „Roua Munţilor”, 3 margarete, sat Cuejdiu, comuna Gârcina, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 313
Valoare proiect: 182.542 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 173.204 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC PABO START CONSTRUCT SRL, Comuna Valea Seacă, Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţionarea de utilaje şi echipamente de producere a energiei regenerabile pentru SC PABO START CONSTRUCT SRL”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 312.
Valoare proiect: 309.904 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 250.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanţare.

SC AGROSERVICE MONIMIH SRL, Truşeşti, judeţul Botoşani

Titlu Proiect: „Construire centru întreţinere şi reparare autovehicule pentru SC Agroservice Monimih SRL, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 312
Valoare proiect: 353.994 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 285.714 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Crăcăoani, Neamţ

Titlu Proiect:  „Proiect integrat privind alimentarea cu apă, reţele de canalizare menajeră şi staţie de epurare sat Magazia, comuna Crăcăoani, modernizare DC 164 Crăcăoani – Magazia km 0+000-5+000, înfiinţare centru de asistenţă după programul şcolar pentru copii – ,,school after school”, sat Crăcăoani, reabilitare cămin cultural cu muzeu sătesc, comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.980.243 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC TEHNIC SILVO SRL, Tazlău, judeţul Neamţ

Titlu Proiect: „Modernizarea procesului de execuţie a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în cadrul S.C. TEHNIC SILVO S.R.L. prin achiziţia de utilaje şi echipamente performante”.
Program de finanţare: POS CCE; Axa I, DMI 1.1, Op. a
Valoare proiect: 512.839 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 409.130 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat, aprobat la finanțare.

Comuna Gherăeşti, Neamţ

Titlu proiect: Proiect integrat privind alimentarea cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare, reabilitare cămin cultural cu amenajarea muzeului satului şi construire centru „after school”, comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.438.051 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.499.999 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC BOR & DOG SRL, Judeţul Neamţ

Titlu Proiect: „Achiziţia de utilaje forestiere noi şi performante pentru SC BOR&DOG – localitatea Crăcăoani, judeţul Neamţ –prin schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008”.
Program de finanţare: FEADR – Măsura 123
Valoare proiect: 140.422 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 118.002 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanţare.

Comuna Pădureni, Vaslui

Titlu Proiect:  „Achiziţia de utilaje şi echipamente pentru serviciul public de gospodărire comunală pentru deszăpeziri, întreţinere drumuri, spaţii verzi etc., modernizare drum de interes local DC 35 (DJ 244C) Pădureni – Ivăneşti în lungime de 6.7333 km şi sistem de canalizare-epurare ape uzate sat Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.986.871 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Grinţieş, Neamţ

Titlu proiect: „Proiect integrat privind alimentarea cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare, reabilitare cămin cultural cu amenajare de punct muzeistic, modernizare drum comunal DC 152, înfiinţarea şi dotarea centrului de asistenţă după programul şcolar, în comuna Grinţieş, judeţul Neamţ şi achiziţia de utilaje pentru întreţinere drumuri”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.103.668 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.474.0860 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Municipiul Iaşi

Titlu Proiect: „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea căminului de pensionari Iaşi”.
Program de finanţare: POR 2007-2013, Axa 1, DMI 1.1, sub-domeniul Poli de creştere.
Valoare proiect: 2.596.845 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.097.350 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanţare.

Comuna Brusturi, Neamţ

Titlu Proiect:  „Proiect integrat privind alimentarea cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare, reabilitare drum comunal Târzia – Groşi, înfiinţare centru de zi pentru copii şi amenajarea unui punct muzeistic local – colecţie ocazională în incinta Căminului Cultural Brusturi”.
Program de finanţare: FEADR,  Măsura 322
Valoare proiect: 2.978.714 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.395.338 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Oraşul Flămânzi, Botoşani

Titlu proiect – „Studii pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi realizarea unei staţii de sortare şi transfer”.
Program de finanţare: PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială – Schema „Granturi pentru sectorul public pentru Pregătirea de proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului”.
Valoare eligibilă  proiect: 23.400 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Ciprian Porumbescu, Suceava

Titlu Proiect: „Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare din comuna Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava”.
Program de finanţare: FEADR – Măsura 322
Valoare eligibilă proiect: 2.487.931 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanţare.

SC ELBI SA, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava

Titlu Proiect: „Achiziţia de echipamente pentru modernizarea instalaţiei de preparare mixturi asfaltice deţinute de SC Elbi SA”.
Program de finanţare: POS CCE, Axa I, DMI. 1.1, Op. a, Apelul de proiecte A2
Valoare proiect: 168.223 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 134.594 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC TRANS PREST INT SRL, Pipirig, Neamţ

Titlu proiect: Achiziţia de utilaje forestiere noi şi performante pentru SC Trans Prest INT SRL- localitatea Pipirig, judeţul Neamţ – prin Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008”.
Program de finanţare: FEADR – Măsura 123
Valoare proiect: 267.750 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 225.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanţare.

Oraşul Bucecea, Botoşani

Titlu proiect – „Studii pentru extindere reţele de canalizare (ape menajere şi pluviale) şi realizare staţie de epurare ape uzate”.
Program de finanţare: PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială – Schema „Granturi pentru sectorul public pentru Pregătirea de proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului”.
Valoare eligibilă  proiect: 24.400 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Mihălăşeni, Botoşani

Titlu Proiect: „Proiect integrat: 1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihălăşeni; 2. Reabilitare cămin cultural şi înfiinţare muzeu, sat Mihălăşeni; 3. Centru de asistenţă după programul şcolar tip , în localitatea Sărata,  Mihălăşeni, judeţul Botoşani; 4. Amenajare târg tradiţional în localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni, judeţul Botoşani; 5. Achiziţionarea unui buldoexcavator în cadrul serviciului de gospodărie comunală al comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.159.987 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.742.654 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC BIOAGRO SRL, comuna Bălţăteşti, Neamţ

Titlu Proiect: „Modernizarea exploataţiei agricole din cadrul S.C. BIOAGRO S.R.L. prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente performante”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Valoare proiect: 197.236 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 157.672 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Cleja, Bacău

Titlu Proiect:  „Modernizare drumuri comunale, înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip „after school”, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi achiziţie utilaj pentru serviciul de gospodărire comunală, comuna Cleja, judeţul Bacău.”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.999.027 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Fălciu, Vaslui

Titlu Proiect:  „Modernizare drumuri comunale, înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip „after school” prin reabilitarea clădirii şcolii generale de băieţi Fălciu, dotarea căminului cultural pentru promovarea ansamblului artistic “Doina Prutului” şi achiziţie utilaj pentru serviciul de gospodărire comunală, comuna Fălciu, judeţul Vaslui”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.982.009 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna George Enescu, Botoşani

Titlu Proiect:  „Alimentare cu apă, canalizare cu staţie de epurare, modernizare drumuri, construire grădiniţă, reabilitare şi modernizare cămin cultural, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, comuna George Enescu, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.025.253 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.492.123 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Rediu, Neamţ

Titlu Proiect:  „Modernizare drumuri, construire grădiniţă cu program normal, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale prin ansambluri artistice recunoscute din comuna Rediu, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 2.993.325 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.456.066 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Consiliul Local Grinţieş, Neamţ

Titlu Proiect: „Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii de Arte şi Meserii Grinţieş, Judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.4
Valoare proiect: 529.948 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 436.038 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Brusturi, Neamţ

Titlu Proiect: „Modernizare drumuri forestiere, comuna Brusturi, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 125
Valoare proiect: 1.855.896 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare. Finalizat.

Oraşul Flămânzi, Botoşani

Titlu proiect: „Sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Flămânzi şi în comunele Frumuşica, Copălău, Prăjeni şi Coşula”.
Program de finanţare: PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Schema „Investiţii pentru sprijinirea sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Valoare proiect: 1.428.498,22 Euro
Valoare eligibilă proiect: 1.196.237,7 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Pădureni, Vaslui

Titlu proiect: „Centru de zi pentru 30 de copii ce provin din familii aflate în dificultate – Pădureni “
Program de finanţare: Programul de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC Ro-2006/018-447.01.01.38
Valoare proiect: 223.900 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2142.752 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Soleşti, Vaslui

Titlu proiect: „Centru de rezidenţă pentru 20 de persoane de vârsta a III-a/Valea Siliştei“
Program de finanţare: Programul de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC Ro-2006/018-447.01.01.35
Valoare proiect: 1.238.181 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 237.860 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Pădureni, Vaslui

Titlu proiect: „Sistem de colectare selectivă şi transport deşeuri, comuna Pădureni, judeţul Vaslui“
Program de finanţare: PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială – Schema „Investiţii pentru sprijinirea sectorului public în sectoarele prioritare de mediu“.
Valoare proiect: 209.121 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 185.922 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Fereşti, Vaslui

Titlu Proiect: „Alimentare cu apă şi sistem canalizare – epurare ape uzate, sat Fereşti, comuna Fereşti,  judeţul Vaslui”.
Program de finanţare: „Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii epurare”.
Valoare proiect: 1.233.364 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.159.578 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Consiliul Local Bucecea,  Botoşani

Titlu Proiect: „Extindere reţea de canalizare a apelor uzate în oraşul Bucecea, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: PHARE 2006 – Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public in sectoarele  prioritare de mediu”.
Valoare proiect: 934.962,30 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 909.962,30 Euro.Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Fălciu, Vaslui

Titlu Proiect:  „Management eficient al deşeurilor în zona de graniţă Fălciu, Berezeni – Cantemir, Leova”.
Program de finanţare: Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.
Valoare proiect: 2.234.388,70 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.010.888,70 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Drăgăneşti, Neamţ

Titlu Proiect: „Proiect integrat privind modernizare drumuri, înfiinţare centru de zi, reabilitare cămin cultural cu muzeu sătesc şi achiziţie utilaje pentru întreţinere drumuri în comuna Drăgăneşti, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare eligibilă proiect: 2.989.922 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Poiana Teiului, Neamţ

Titlu Proiect: „Modernizare drumuri forestiere, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 125
Valoare proiect: 1.195.821 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 965.028 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Aprobat, în curs de implementare.

Municipiul Paşcani, Iaşi

Elaborare Strategie de dezvoltare locală a Municipiului Paşcani perioada 2007 – 2015.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu serviciu: Finalizat.

Comuna Gherăeşti, Neamţ

Titlu Proiect: „Centrală termică, reabilitare termică la Corp A şi B, grupuri sanitare, amenajare cabinet fonic Corp B, reparaţii capitale Corp A la Şcoala cu clasele I-VIII comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.4
Valoare proiect: 525.263 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 477.417 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Gherăeşti, Neamţ

Titlu Proiect: „Proiect integrat privind alimentarea, canalizare şi staţie de epurare, reabilitare cămin cultural cu amenajare muzeul satului şi construire centru after school în comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.300.294 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Mărgineni, Neamţ

Titlu Proiect:  „Modernizare drumuri, construire grădiniţă şi împrejmuire, achiziţie utilaj pentru întreţinere drumuri, promovarea  ansamblului de dans „Muguraşii Mărgineniului” şi dotarea căminului cultural din comuna Mărgineni, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.115.399  Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Consiliul Local Flămânzi, Botoşani

Titlu Proiect: „Reducerea disparităţilor educaţionale din zonele defavorizate prin modernizarea şi extinderea Şcolii cu clasele I-VIII Poiana Flămânzi, pentru a acorda şanse egale elevilor”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.4
Valoare proiect: 750.158 Euro.
Valoare eligibilă proiect:631.386 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Flămânzi, Botoşani

Titlu Proiect: „Valorificarea potenţialului turistic şi conservarea moştenirii culturale a oraşului Flămânzi prin restaurarea şi interconectarea monumentelor istorice de patrimoniu cultural local într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 5, DMI 5.1
Valoare proiect: 5.183.520 lei.
Valoare eligibilă proiect: 5.019.554 lei.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare, în implementare.

 Flămânzi, Botoşani

Titlu Proiect: „Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcţională a spaţiului didactic aparţinând Grupului Şcolar Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşterii calităţii actului educaţional”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 3, DMI 3.4
Valoare proiect:1.850.197 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.557.625 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Dobreni, Neamţ

Titlu Proiect:  „Modernizare drum comunal şi drumuri săteşti, înfiinţare reţea de canalizare menajeră cu staţie de epurare, extindere reţea de alimentare cu apă, construire grădiniţă cu program normal, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, comuna Dobreni, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.220.647 Euro.
Valoare eligibilă proiect:  2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Bicaz-Chei, Neamţ

Titlu Proiect:  „Modernizare drum comunal, construire centru de zi pentru copii, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale prin ansamblul artistic “Floarea Reginei” şi achiziţie utilaj pentru întreţinerea drumurilor, comuna Bicaz-chei, judeţul Neamţ”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 322
Valoare proiect: 3.111.616 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.500.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Gorban, Iaşi

Titlu Proiect: „Modernizare drumuri agricole de exploataţie în comuna Gorban, judeţul Iaşi”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 125a
Valoare proiect: 1.238.338 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.000.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

Comuna Truşeşti, Botoşani

Titlu Proiect: „Proiect integrat privind înfiinţarea sistemului de canalizare (reţea de canalizare şi staţie de epurare) ape uzate şi grădiniţă copii localitatea Truşeşti, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR – Măsura 322
Valoare  proiect: 2.878.708 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 2.401.650 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

Comuna Vârfu Câmpului, Botoşani

Titlu Proiect: „Modernizare drumuri agricole de exploataţie în comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 125
Valoare proiect: 1.238.325 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 1.000.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC KEY 13 SRL, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţii de softuri licenţiate şi echipamente IT pentru dezvoltarea întreprinderii şi creşterea competitivăţii”.
Program de finanţare: POSCCE, Axa III, Op. 3.3.1.
Valoare proiect: 102.930,42 lei.
Valoare eligibilă proiect: 83.008,40 lei.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC PENCRAFT SRL, Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţii de echipamente şi programe informatice pentru SC PENCRAFT SRL”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3
Valoare proiect: 27.996 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC PROEDIL SRL, Iaşi

Titlu Proiect:  „Diversificarea activităţii firmei SC PROEDIL SRL prin construirea şi dotarea unui centru de fitness”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3.
Valoare proiect:211.948 Euro.
Valoare eligibilă proiect:162.761 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC AGROCOMPLEX LUNCA PAŞCANI SA, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi

Titlu Proiect:  „Modernizare fermă vaci lapte şi producere de energie regenerabilă (biogaz)”
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Valoare proiect: 3.572.796 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 3.000.000 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC CREATIV PROIECT SRL, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

Titlu Proiect: „Dotarea cu echipamente şi tehnologii moderne în vederea diversificării activităţii firmei SC CREATIV PROIECT SRL”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3
Valoare proiect: 129.826 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 104.698 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC DBNEW AGILE CONSULTING SRL, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

Titlu Proiect: „Dotarea cu utilaje tehnologice moderne în vederea diversificării activităţii firmei SC DBNEW AGILE CONSULTING SRL”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3
Valoare proiect: 316.051 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 254.880 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

ASOCIAŢIA FAMILIALĂ GRIGORE CRISTIAN, Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţia de utilaje agricole noi şi performante pentru ASOCIAŢIA FAMILIALĂ GRIGORE CRISTIAN – localitatea Mirosloveşti, judeţul Iaşi”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Valoare proiect: 243.593 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Valoare eligibilă proiect: 204.700 Euro.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC HERBORN SRL, Comuna Todireşti, Iaşi

Titlu Proiect: „Achiziţia de utilaje agricole noi şi performante pentru SC HERBORN SRL – localitatea Todireşti, judeţul Iaşi”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC COSTAGRICOX SRL, localitatea Româneşti, Botoşani

Titlu Proiect: „Achiziţia de utilaje agricole noi şi performante pentru SC COSTAGRICOX SRL – localitatea Româneşti, judeţul Botoşani”.
Program de finanţare: FEADR, Măsura 121
Valoare proiect: 148.036 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 124.400 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Elaborat.

SC LAFOR SERVICE SRL, oraş Comăneşti, judeţul Bacău

Titlu Proiect: „Achiziţia unui utilaj de foraj în cadrul SC Lafor Service SRL”.
Program de finanţare: POS CCE, Axa I, DMI 1.1, Op. a,  Apelul de proiecte A2
Valoare proiect: 348.020 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 279.825 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect.
Stadiu proiect: Aprobat la finanțare.

SC PABO RETAIL SRL, Municipiul Paşcani, Iaşi

Titlu Proiect: „Diversificarea activităţii firmei SC PABO RETAIL SRL prin construirea unei baze sportive în oraşul Paşcani”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3
Valoare proiect: 379.519 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 305.564 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC C&E CO SRL, Flămânzi, Judeţul Botoşani

Titlu Proiect:  „Construirea şi dotarea tehnică a unui spaţiu pentru dezvoltarea serviciilor de telecomunicaţii oferite de SC C & E CO SRL”.
Program de finanţare: POR 2007 – 2013, Axa 4, DMI 4.3
Valoare proiect: 361.520 Euro.
Valoare eligibilă proiect: 277.908 Euro.
Servicii oferite: Elaborare proiect şi implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.

SC AGROCOMPLEX LUNCA PAŞCANI SA, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi

Titlu Proiect: „Extindere şi modernizare fermă de vaci prin programul SAPARD în vederea implementării acquis-ului comunitar, în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, finanţat prin programul SAPARD“”.
Program de finanţare: SAPARD 2007, Măsura 3.1
Valoare eligibilă proiect: 1.805.100 Euro.
Servicii oferite: Implementare.
Stadiu proiect: Finalizat.