Proiecte1

Protecţia mediului prin Programul PHARE

„Sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Flămânzi şi în comunele Frumuşica, Copălău, Prăjeni şi Coşula“, judeţul Botoşani

Poveşti de succes

Proiectul propus de Consiliul Local Flămânzi şi realizat împreună cu echipa de consultanţi PENCRAFT a avut o valoare totală de 1.428.498,22 euro şi a prezentat două priorităţi: creşterea nivelului de colectare selectivă a deşeurilor şi reducerea cantităţii deşeurilor depozitate necontrolat.

PENCRAFT a contribuit la realizarea proiectului prin acordarea de servicii de consultanţă în elaborarea conceptului de investiţie, a documentaţiei pentru finanţare, coordonarea implementării, asistenţă tehnică, consultanţă în managementul financiar şi evaluarea specifică a proiectului la final.

Pentru ca iniţiativa să funcţioneze, publicul a jucat un rol-cheie; de aceea, proiectul a cuprins şi acţiuni de informare şi educare a populaţiei ţintă în ceea ce priveşte importanţa colectării selective şi valorificării deşeurilor.

Campania de promovare, cu sloganul „Îţi pasă de natură! Colectezi selectiv!”, a fost întâmpinată cu mult interes de public. Au fost distribuite materiale de informare în următoarele locaţii: reţeaua de transport în comun, bănci, biblioteci, poşta locală, şcoli, pagini web. La acestea s-au adăugat pliante, afişe, fluturaşi, bannere. În paralel, au fost organizate ateliere de lucru, concursuri tematice pentru elevi, dezbateri, întâlniri, mese rotunde, prezentări, conferinţe.

 

La finalul proiectului, toate obiectivele au fost atinse, încadrarea în buget a permis chiar achiziţionarea unui utilaj suplimentar. Pentru buna exploatare a elementelor sistemului, 25 de angajaţi au beneficiat de servicii de instruire. Totodată, au fost create 12 noi locuri de muncă în regim permanent.

Astăzi, 17 sate şi un oraş beneficiază de un sistem eficient de gestionare a deşeurilor ce cuprinde o staţie de sortare şi transfer cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 50 tone/zi prevăzută cu:

 • punct colectare selectivă urbană pe o suprafaţă de 34 m2;
 • hală de sortare  cu un compartiment administrativ;
 • platformă betonată cu o suprafaţă de 1.800 m2.

Echipamente achiziţionate:

 • maşină cu cârlig 14 tone;
 • 2 autogunoiere compactoare 18 mc;
 • motostivuitor;
 • 72 eurocontainere 1.100 l;
 • 10.130 europubele 10 l;
 • 16 containere deşeuri sortate;
 • 1 container depozitare deşeuri 7 mc;
 • 2 prescontainere de 32 mc.