Proiecte1

Dezvoltare rurală prin Măsura 322 FEADR

„Achiziţia de utilaje şi echipamente pentru serviciul public de gospodărire comunală, modernizare drum de interes local şi sistem de canalizare epurare ape uzate, comuna Pădureni, judeţul Vaslui”
Poveşti de succes

Proiectul propus de Consiliul Local Pădureni şi realizat împreună cu echipa de consultanţi PENCRAFT a avut o valoare totală de 2.986.871 euro şi a urmărit trei axe prioritare: achiziţia de utilaje şi echipamente pentru serviciul public, modernizarea unui drum şi crearea unui sistem de canalizare-epurare a apelor uzate.

PENCRAFT a contribuit la realizarea proiectului prin acordarea de servicii de consultanţă în managementul investiţiei.

Rezultate: DC 35 modernizat
La finalul proiectului, drumul comunal DC 35 a fost modernizat pe o lungime de 6.733 km. Acesta este prevăzut cu 42 de podeţe dalate, cu rigola de pământ dintre podeţe betonată pe o lungime de 2.537 m, acostamente betonate pe o suprafaţă de 2.334 mp şi 9 ramuri de intersecţie amenajate.

Rezultate: un sistem de canalizare-epurare a apei
Sistemul de canalizare-epurare a apelor uzate, însumând 6.000 m, a permis racordarea imediată a locuinţelor din zona centrală. S-au proiectat, de asemenea, reţele de canalizare pe drumurile cu reţele de apă acolo unde se permiteau colectarea şi evacuarea apelor uzate.

Pentru tratarea apelor uzate, în satul Pădureni a fost amplasat un modul de staţie de epurare compactă cu o capacitate de epurare de 100 cm/zi.

Rezultate: dotarea cu echipamente pentru serviciul public
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile, comuna Pădureni dispune în prezent de un buldoexcavator multifuncţional cu accesoriile:

  • echipament de acţionare foreză montat pe maşină;
  • foreză de pământ având diametrul de 381 m;
  • foreză de pământ având diametrul de 610 m;
  • lamă de zăpadă;
  • echipament de cosit;
  • echipament de tocat.

La finalul proiectului, toate obiectivele au fost atinse, s-a respectat încadrarea în bugetul proiectului, asigurându-se totodată calitatea şi fiabilitatea investiţiei.

Astăzi, comuna Pădureni poate interveni oricând pentru întreţinerea drumurilor şi a străzilor, deszăpezire, amenajare şi întreţinere spaţii verzi, amenajări de lucrări conexe drumurilor (şanţuri, rigole, podeţe), intervenţii în caz de urgenţă.