Proiecte1

Dezvoltare rurală prin Măsura 322, FEADR

„Alimentarea cu apă, canalizare şi staţie de epurare, reabilitare drum, înfiinţare centru de zi pentru copii şi amenajare punct muzeistic" în comuna Brusturi, judeţul Neamţ
Poveşti de succes

Proiectul realizat de către comuna Brusturi în colaborare cu firma noastră de consultanţă a urmărit dezvoltarea rurală atât în ceea ce priveşte infrastructura, cât şi în ceea ce priveşte aspectele social şi cultural.

Experţii PENCRAFT au elaborat dosarul de finanţare, iar în urma depunerii acestuia s-a primit aprobarea la finanţare pentru proiectul având o valoare totală de 2.978.714 euro. Managementul investiţiei a fost asigurat în continuare de consultanţii noştri în implementare, care au coordonat cu succes punerea în practică a ideii de dezvoltare rurală.

Prin proiect s-a urmărit realizarea următoarelor investiţii:

  • înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă;
  • înfiinţarea sistemului de canalizare şi staţie de epurare;
  • reabilitare drum comunal DC1, Tîrzia-Groşi;
  • înfiinţarea unui centru de zi pentru copii în sat Poiana;
  • amenajarea unui punct muzeistic local – colecţie ocazională în incinta Căminului Cultural, comuna Brusturi, judeţul Neamţ.

Una dintre acţiunile proiectului integrat a presupus reabilitarea sectorului de drum comunal DC 1 pe o lungime de 3,5 km.

Reabilitarea drumului a inclus şi realizarea a două podeţe transversale, amenajarea drumurilor laterale pe o distanţă de 20 de metri cu acelaşi sistem rutier, podeţe la drumurile laterale, accese la proprietăţi, semnalizări şi marcaje.

O altă acţiune a fost reprezentată de realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare a apei. Lungimea conductelor măsoară 4.408 m în sat Brusturi şi 1.273 m în sat Poiana. De asemenea, s-a amenajat o staţie de tratare a apei.

Sistemul de canalizare realizat deserveşte satele Brusturi şi Poiana pe străzile cu reţea de alimentare cu apă, având o lungime totală de 4.283 m (colector + refulare).

Centrul de zi pentru copii a reprezentat un alt aspect inclus în implementarea proiectului. Acesta dispune astăzi de 5 săli de studiu, sală de joacă, ludotecă, sală de mese, oficiu, 6 grupuri sanitare, birou pentru personalul supraveghetor.

Pentru dotarea centrului de zi, au fost achiziţionate bunuri constând în mobilier, echipamente informatice şi periferice, sistem de sonorizare, fond de carte, jucării, aparate electronice şi electrocasnice.